Over ons > Ons team

Teamspirit

Onze liefdevolle, professionele en betrokken team is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers besteden hun aandacht aan de zorg een ontwikkeling van uw kind en worden hierin ondersteund door een pedagogisch coach.

Pedagogia werkt met een vast teamverband met gediplomeerd personeel. Op elke groep zijn er minimaal 2 vaste pedagogische medewerksters. Hiernaast houden we elke dag rekening met de wettelijke leidster- en eindratio en streven we naar een vaste invalpool.

Van onze pedagogisch medewerkers, pedagogisch coach, vestigingsmanager; onze mensen hebben stuk voor stuk passie voor wat ze doen en worden voortdurend weer gemotiveerd om hun waardevolle werk te blijven doen.

De gekwalificeerde medewerkers zullen worden ondersteund door stagiaires als Pedagogia een erkend leerbedrijf wordt. De stagiaire(s) volgen minimaal middelbaar onderwijs bij een erkend opleidingsinstituut en staan boventallig of samen met een andere vaste medewerker op de groep.

In geval van ziekte van de personeelsleden wordt dit onderling opgelost en waar nodig zal het managementteam ook invallen. Indien noodzakelijk kan er beroep worden gedaan op de vaste pool van invalkrachten.

 

Onze mensen…

...zorgen voor emotionele veiligheid van uw kind

Een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van kinderen is dat ze veilige emotionele relaties kunnen aanknopen met de medewerkers die een verantwoordelijkheid voor hen opnemen. Hier gaan we bewust mee om, onder meer door de houding en interacties van medewerkers en door het ondersteunen van relaties met andere kinderen.

…hebben een actieve en stimulerende rol

Kinderen komen vanuit hun exploratiedrang tot rijke ervaringen in verschillende ervaringsgebieden. Medewerkers kijken naar de tempo en eigenheid van het kind. Hierbij hanteren ze een actieve en stimulerende begeleidersstijl inzake het scheppen van een rijke en gevarieerde (spel)omgeving. Spel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen onmisbaar.

Onze medewerkers spelen in op en ondersteunen initiatieven van kinderen. Ze zetten kinderen aan om verder te exploreren. Zo spreken ze kinderen aan in hun zone van naaste ontwikkeling.

...zijn sensatief

Uit de houding van onze medewerkers blijkt aanvaarding en begrip voor de gevoelens en basisbehoeften van kinderen. Kinderen worden gezien als unieke, volwaardige personen. Onze medewerkers hebben een sensitieve begeleidersstijl, hebben oog voor wat kinderen denken, willen en voelen. Ze houden rekening met de behoeften van kinderen aan individuele aandacht, erkenning, bevestiging en genegenheid en met hoe ze de wereld begrijpen.

… geven ruimte en kansen voor autonomie

Onze medewerkers hebben een begeleidersstijl die kinderen de kans geeft een actieve rol op te nemen in de rijke en gevarieerde omgeving van het kinderdagverblijf. Medewerkers erkennen dat kinderen mee vorm geven aan hun ontwikkeling. Kinderen krijgen ruimte om te experimenteren en activiteiten in te brengen die hen aanspreken. Onze medewerkers geloven in de groeikracht van kinderen.

…leren kinderen om samen te leven

Pedagogia zorgt niet alleen voor een verbreding van het aantal relaties van een kind, maar ook voor verdieping: samen spelen, eten, dansen, slapen, elkaar imiteren, conflicten oplossen. Dit vraagt de nodige afstemming en rekening houden met elkaar en dat gaat niet zonder slag of stoot. Onze medewerkers bewaken mee dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om die vaardigheden te oefenen. De groepen binnen Pedagogia zijn een veilig terrein voor het oefenen in democratische waarden en vaardigheden, zoals leren delen, samen leren spelen, leren onderhandelen, samen beslissen, conflicten leren uitpraten. Kinderen leren van en met elkaar.

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.”

Emmi Pikler

Lees verder

Pedagogisch beleid

Een met zorg opgesteld pedagogisch beleid waar gedrag, ontwikkeling en opvoeding van uw kind staan centraal.

Ons team

Onze mensen zijn onze kracht en maken het verschil! Lees wat dit betekent voor u en uw kind.

Impressies

Wilt u alvast een kijkje nemen? Dat kan.